Du kan få arbetskostnaden reducerad genom ett så kallat ROT-avdrag. ROT-avdrag medges om du äger din bostad, bor där och arbetet är av typen underhåll, till- eller ombyggnad. Om du vill använda ROT-avdraget ska du meddela oss det innan fakturering. Du blir då endast fakturerad kostnaden för arbetet efter ert beräknade ROT-avdrag. Vi behöver få reda på ditt personnummer och fastighetens/bostadsrattens beteckning. Observera att du maximalt kan få ROT-avdrag med 50.000:- kronor per år och upp till 30% av den beräknade arbetskostnaden. Om ni är två som äger fastigheten kan ni få 50.000:- kronor var i avdrag.